• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Cái lưng

Ảnh hưởng của phân hữu cơ và phân khoáng đối với cây ra sao?

Wat zijn de effecten van organische - Blog27 11月

Cây nào cũng cần phân bón để phát triển. Phân bón cung cấp chất dinh dưỡng cho cây (NPK). Phân bón nào phù hợp cho hoa màu của quí vị? phân bón hữu cơ hay phân khoáng? Trong bài này, chúng tôi bàn về sự khác biệt giữa các loại phân bón và ảnh hưởng của nó ra sao. Để quí vị có thể chọn lựa.

Phân bón hữu cơ và phân khoáng khác nhau ra sao?

Nguyên liệu của chất dinh dưỡng trong phân bón quyết định phân bón thuộc dạng hữu cơ hay khoáng. Nguyên liệu là thực vật hay động vật? Thì là phân bón hữu cơ hay còn gọi là chất nền sinh học. Thí dụ như chiết xuất tảo biển, phân giun hoặc bột cá. Phân khoáng có nguồn gốc từ chất khoáng trên đá. Cũng có phân tổng hợp hữu cơ và khoáng. Loại này chúng tôi gọi là phân bón khoáng hữu cơ.  

Đây là cách xác định loại phân bón thích hợp

Trước tiên, quí vị xác định mục đích ươm trồng. Quí vị xem trọng số lượng hoặc chất lượng sản phẩm hơn? phân bón hữu cơ cải thiện mùi vị sản phẩm. Còn phân khóang giúp cho thụ hoạch cao hơn. 

Ảnh hưởng của phân bón hữu cơ

Nếu quí vị sử dụng phân bón hữu cơ thì chất dinh dưỡng sẽ không chỉ hấp thụ ở rễ, mà còn vào đất. Phân này bao gồm các loại vi sinh vật quan trọng cho sức sống của hòa màu và tạo chất dinh dưỡng. Phân bón hữu cơ hỗ trợ cho đất, khiến cho đất màu mỡ và cần bằng hơn. Điều này đóng góp tịch cực cho mùi vị của sản phẩm. BAC cung cấp những sản phẩm phân bón hữu cơ sau: Hạt sinh học, Dừa, VộiĐất dung nham.

Ảnh hưởng của phân khóang

Chất dinh dưỡng trong phân khóang  được hấp thụ trực tiếp vào rễ và có tác dụng nhanh, nên cây có thể phát triển nhanh và sẽ có thu hoạch cao. Một điểm lợi nữa của phân khóang là chất dinh dưỡng dễ được điều chỉnh. 

BAC có tổng hợp một số công thức phân bón nhân tạo chính xác với nhu cầu của cây. Nhờ thế quí vị có thể bón phân chính xác. Những sản phẩm phân khóang của chúng tôi như sau: Chất dinh dưỡng đất en Chất dinh dưỡng hydro

Tránh cho rễ không bị hỏng

Chúng tôi khuyên quí vị nên sử dụng phân khóang thêm với chất kích thích sinh học, vì phân khóang không đóng góp cho đất được màu mỡ. Nó xây dựng trên cơ sở các loại muối. Nếu muối này chồng chất quanh rễ thì có thể làm hỏng rễ. Với Chất kích thích BAC quí vị có thể tránh điều này. 

Nếu quí vị có thắc mắc sau khi đọc bài này? Các chuyên gia của chúng tôi sẵn lòng tư vấn riêng cho quí vị.

« Cái lưng

Scroll to top